Woronowica

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Więcej o majątku w Woronowicy…

Czerwona

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Więcej o majątku w Czerwonej…

Hryców

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

More…

Kołodno

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Więcej o majątku w Kołodnie…

Pietniczany

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

More…

Strzyżawka

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

More…

Tereszki

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Więcej o majątku w Tereszkach…

Z archiwum www.gaso-gostyn.pl (Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki)

Zdjęcia otrzymane od p. Danuty Czader z d. Żurek – wnuczki Janiny Paderewskiej z d. Grocholskiej