Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Więcej o majątku w Czerwonej…