Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Więcej o majątku w Kołodnie…