Helena z Grocholskich – córka Henryka i Jan Belina Brzozowscy z Popieluch z dziećmi: Jadwigą, Władysławem, Zofią, Anną, Tadeuszem. Fotografia otrzymana dzięki uprzejmości p. Marcina Brzezińskiego, który z kolei otrzymał ją od p. Antoniego Belina-Brzozowskiego, który to orzymał ją od p. Gabrieli Dzieduszyckiej Kozak.

Dodaj komentarz