Od lewej: K. Sanguszko, Tade…|Od lewej: K. Sanguszko, Tadeusz hr. Grocholski – syn Henryka, i Zofia hr. Zamoyska (jako narzeczeni), Adam hr. Zamoyski

Dodaj komentarz