Kazimierz Bartel, Marszałek Józef Piłsudski, Adam Remigiusz hr. Grocholski – syn Tadeusza, szef adiutantury Marszałka, prezydent Mościcki. Warszawa, Zamek Królewski, 4 czerwca 1926 r.

Dodaj komentarz