Wizyta Marszałka Józefa Piłsudskiego u książąt Radziwiłłów w Nieświeżu. Październik 1926 r. Msza Święta. Za Marszałkiem stoi hr. Adam Remigiusz Grocholski – syn Tadeusza.

Dodaj komentarz