Wieliczka, 8 listopada 1926 r. Na zdjęciu obecni m.in. płk. Antoni Szuszkiewicz, min. rolnictwa Niezabitowski, Roman Sanguszko, Adam Remigiusz hr. Grocholski – syn Tadeusza. Zdjęcie otrzymane dzięki uprzejmości Włodzimierza Grocholskiego.

Dodaj komentarz