Bal Towarzystwa Latarnia w Warszawie (Hotel Europejski). Laureaci konkursów tańca. 10 lutego 1934 r. Laureaci: I nagroda hr. Róża Raczyńska i ks. Stefan Czetwertyński II nagroda ks. Eleonora Sapieżanka i ks. Jan Sapieha III nagroda hr. Zofia Zamoyska i p. Golejwski Czarkowski

Dodaj komentarz