Adam Remigiusz Grocholski, syn Tadeusza z Anną Mauberg zamężną Marbot, córką Wacława i Heleny z d. Potockiej. Warszawa, Krakowskie Przedmieście, lata 60te XX wieku. Otrzymano dzięki uprzejmości Wacława Mauberga.

Dodaj komentarz