Róża z d. Czapska Plater – Zyberk – żona Ignacego, Barbara z d. Czetwertyńska Grocholska – żona Adama Remigiusza. Kraków, lata 50/60 XX wieku.

Dodaj komentarz