Ślub hrabiego Kazimierza Plater-Zyberka z hrabianką Ewą Grocholską; 1937/07; Rogowo pow. gostyński; Para młoda w otoczeniu gości weselnych. Widoczni m.in.: arcybiskup Edward Ropp, ks. proboszcz Hundt, matka pani młodej Zofia Grocholska, babka pani młodej Zofia Maria Grocholska, siostra pani młodej Cecylia Maria Grocholska, bracia pani młodej Andrzej i Jan Grocholscy, matka pana młodego Maria Plater-Zyberk, siostra pana młodego Maria Elżbieta Plater-Zyberk, bracia pana młodego: Jan Tadeusz Plater-Zyberk z żoną Różą i Wiktor Plater-Zyberk, Michał Plater-Zyberk, Antoni Plater-Zyberk, Ludwik Plater-Zyberk, hrabia Tadeusz Feliks Plater-Zyberk z żoną Adelą, hrabianki Jolanta i Róża Plater-Zyberk, książę Konstanty Czetwertyński, księżniczka Karolina Czetwertyńska, rtm. Józef Kiełpsz, starosta baron Juliusz Wolfarth, hrabia Zdzisław Grocholski, hrabia Stanisław Grocholski, hrabia Władysław Grocholski, hrabia mjr Adam Remigiusz Grocholski z żoną Barbarą, hrabia Henryk Grocholski, hrabia Ksawery Grocholski, hrabina Zofia Krasicka, hrabia Henryk Rostworowski, hrabia Jan Kanty Zamoyski z żoną Izabelą, hrabia Tomasz Zamoyski, hrabia Andrzej Zamoyski, hrabina Róża Brzozowska, hrabina Teresa Zamoyska, hrabia Antoni PrzeĽdziecki, arcyksiężna Mechtylda Czartoryska z córkami księżniczką Cecylią i księżniczką Izabelą oraz synami księciem Konstantym i księciem Aleksandrem, hrabiowie Stanisław, Edward, Marceli i Roman Czarneccy i hrabina Zofia Russanowska z córką Heleną.

Dodaj komentarz