Polowanie w majątku hrabiego Adama Grocholskiego w Zimnowodzie; 1936/01; Zimnowoda powiat gostyński; Opis obrazu: Fotografia grupowa uczestników przyjęcia wydanego przez hrabinę Zofię Grocholską po polowaniu w Zimnowodzie. Siedzą od lewej: hrabianka Maria Grocholska, hrabina Zofia Grocholska i baronowa Skrzyńska. Stoją od lewej: hrabia Henryk Grocholski, hrabia mjr Adam Remigiusz Grocholski, hrabia Roman Bniński, Józef Sczanecki, hrabia Kazimierz Plater-Zyberk, hrabianka Ewa Grocholska, hrabia Kazimierz Grocholski, książę Olgierd Czartoryski, hrabia Stanisław Czarnecki, rotmistrz Józef Kiełpsz, hrabia Zdzisław Grocholski, hrabia Henryk Tyszkiewicz, baronówna von Moylan, hrabia Zdzisław Henryk Grocholski, baron płk. Cyprian Bystram, hrabina Zofia Humnicka i hrabina Anna Grocholska.; Autor: Nowicki Leon

Dodaj komentarz