Dzieci Jacka i Marii Plater Zyberk Woźniakowskich: Róża Thun, Anna Grocholska, Henryk, Jan.

Dodaj komentarz