Henryka z Dzieduszyckich Pawlikowska – żona Gwalberta (1793 – 1852).

Dodaj komentarz