Sztabu Generalnego Adam Remigiusz hr. Grocholski (1888-1965) przy pomniku – pamiątce bitwy 1809 r. pod Raszynem, gdzie padł śmiercią walecznych pułk. Cyprian Godebski. 14 maja 1926 r.

Dodaj komentarz