Adiutantura Marszałka Piłsudskiego – por. E. Vacqueret i mjr. Adam Remigiusz Grocholski (1888-1965) podczas pełnienia służby. Belweder, Warszawa, 14 lipca 1926 r.

Dodaj komentarz