Akt zgonu Michała hr. Grocholskiego

Kopia uzyskana dzięki uprzejmości p. Mariusza Koszkul.