Grocholski Stanisław Wincenty (1835 – 1907)

GROCHOLSKI Stanisław Wincenty (1835-1907) - działacz społeczny urodzony 8.VIII` w Piatnyczanach powiatu winnickiego. Był synem Henryka i → Ksawery z Brzozowskich, bratem → Tadeusza i → Marii Czartoryskiej. Ukończył Petersburski korpus kadetów. Służył w Kiarysirskim pułku jeźdźców konnych, 6.ІХ.1855' wszedł do pułku szlacheckiego. Zgodnie z warunkami rodzinnego podziału ojcowskiego dziedzictwa (1892) otrzymał Piatniczany, Stadnicę, Michajłówkę,…

Grocholski Michał Andrzej (1705 – 1768)

GROCHOLSKI Michał Andrzej (1705-1768) - działacz wojskowy, polityczny i społeczny. Pochodził ze starego szlacheckiego rodu herbu Syrokomla, gniazdem którego były Grocholice woj. Sandomierskiego Inną posiadłością rodową był Grabów, i dlatego niektórzy Grocholscy podpisywali się "z Grocholic", a niektórzy "z Grabowa". Założycielem tak zwanej "głównej", lub "wojewódzkiej" linii rodu, do którego należał G., był synem Łukasza,…

Grocholski Zdzisław Henryk Adam (1881 – 1968)

Grocholski Zdzisław Henryk Adam (1881-1968) - działacz publiczny i polityczny. Urodzony 26.I` w Piatnyczanach powiatu winnickiego Był synem - Stanisława i Wandy z Zamoyskich (1846-1922). Otrzymał gruntowne wykształcenie domowe. W 1899 roku produkcja amunicję uszkodził oko, którego nie dało się uratować; Od tego czasu nosił ciemne okulary. Studiował prawo na Nowo rosyjskim uniwersytecie (Odessa). Był…

Grocholska z Brzozowskich Franciszka Ksawera (1807 – 1872)

GROCHOLSKA z Brzozowskich Franciszka Ksawera (1807-1872) - działaczka patriotyczna, pisarka-memuarystka. Była córką → Karola oraz Ksawery z Trzeceskich, siostrą → Zenona Brzozowskiego. Została wychowana pod opieką swojej dalekiej krewnej → W. Sobańskiej, wraz z jej najmłodszą córką, Idalią. Wyszła za mąż za Henryka Grocholskiego (1802-1866), wnuka → Marcina, syna Michała i Marii ze Ślizniów, absolwenta…