Służba Polek na Frontach II Wojny Światowej, Sylwetki Kobiet – Żołnierzy
Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”