Barbara Grocholska-Kurkowiak, córka Adama Remigiusza. Zdjęcie z okładki ksi±żki „Pod otwartym niebem”, zawieraj±cej wiersze autorstwa Barbary Grocholskiej Kurkowiak, Spółka Wydawnicza HELIODOR, Warszawa 1999

Dodaj komentarz