Ostatnie święta na Kresach – Rzeczpospolita

Była zima roku 1938. Jak co roku moja Babcia, Irena Wilżanka, ampoule jechała na święta do Hat’i - majątku wujostwa Kazimierza i Zofii Peretiatkowiczów - położonego na Wołyniu, w powiecie łuckim. Mieszkała wówczas w Warszawie, gdzie uczęszczała do szkoły z internatem prowadzonej przez Ss. Nazaretanki. Ponieważ Worobiówka, majątek rodziny Wilgów, po 1920 roku pozostała poza…