Grocholski Michał (ur. 1929)

Michał Adam Grocholski herbu Syrokomla, pseudonimy „Adam”, „Biskup” (ur. 24 grudnia 1929 w Falentach pod Warszawą) – hrabia, polski urzędnik konsularny. Syn płk. Adama Remigiusza Grocholskiego i Barbary ze Światopełk-Czetwertyńskich. Otrzymał domowe wykształcenie. W czasie okupacji był harcerzem 16. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, w powstaniu warszawskim żołnierzem w stopniu strzelca Szarych Szeregów w IV Obwodzie „Grzymały”…

Grocholski Jeremi (1927 – 2018)

Wspomnienie o Jeremim Grocholskim. Jeremi Grocholski syn Zdzisława i Marii z Sołtanów, urodził się 8 lutego 1927 r. w pałacu Pod Czterema Wiatrami w Warszawie jako dziewiąty z dziesięciorga dzieci Zdzisława i Marii z Sołtanów. Zdzisław Grocholski był właścicielem majątku ziemskiego Pietniczany koło Winnicy, lecz gdy majątek ten został utracony po rewolucji bolszewickiej, rodzina przedostała…

Sobańska Maria z Grocholskich (1879-1973)

Działaczka społeczna, kronikarka, synowa Róży Sobańskiej. Urodziła się 26 stycznia 1879 roku w Piętniczanach powiatu winnickiego. Była córką Stanisława i hrabiny Wandy z Zamojskich, siostrą Zdzisława. Lata dziecięce i młodzieńcze spędziła w rodzinnej miejscowości. W domu otrzymała gruntowne wykształcenie. 2 marca 1899 roku wyszła za mąż za Hieronima Sobańskiego (brata Władysława Sobańskiego), właściciela dóbr Sumówki…

Jaśko z Syrokomli (Grochomli) (zm. 1361)

Piszący się też z Rudna, z Gra(e)mbienic i Korzkwi (po jej nabyciu w 1352 r.). Podsędek, potem sędzia ziemi Krakowskiej. Pieczęć jego z 1354 r. u X.X. Cystersów w Mogile pod Krakowem. Miał prawdopodobnie brata Bogutę z Rudna, który założył w Grocholicach dwór “Bogucin”, późniejszą własność proboszczów Grocholickich. Miała z nim sprawy sądowe w 1379…

Jasiek Zaklika (1379 – 1420)

z Korzkwi, dziedzic Korzkwi, Białego Kościoła, Syrokomli etc. a zapewne i Grocholic “Zaklika de Lorzegua 25.IX.1404-20.VI.1405. Capitaneus Sandencensis”. Prowadził chorągiew Syrokomlów w 1410 roku pod Grunwaldem - †15.IV.1420. Żonaty z Anną (w akt. proces. 1398, Sułka), c. Marka Turskiego z Chorążyc, h. Gryf. Jasiek Zaklika, wódz chorągwi Syrokomlów pod Grunwaldem, miał brata Mikołaja Zaklikę, może…