Włodzimierz Grocholski (1936-2014)

Urodzony 10 grudnia 1936 w Puchałach. Syn Remigiusza (1888–1965)i Barbary Świato-pełk–Czetwertyńskiej (1900–1970). Żonaty (1969) z Magdaleną Findeisen (1943). Ojciec Barbary (1972), Adama (1974), Anny (1976), Jana (1978) i Gabriela (1984). Zmarł 25 czerwca 2014 w Miami na Florydzie, pochowany 31 października 2014 w Laskach. Pożegnanie Włodzimierza Grocholskiego W dniu 29 maja 1965 roku (a więc…

Adam Remigiusz Grocholski (1888-1965)

Biografia Grocholski Remigiusz Adam (1888-1965), przybrane nazwisko Żukowski, pseud. Brochwicz, Doktor, Inżynier, Miś, Waligóra. Dyplomowany oficer służby stałej kawalerii WP: major (1927). Przeniesiony w stan spoczynku w 1934 r. Podpułkownik (11 listopada 1942). Urodzony 3 września 1888 roku r. w Strzyżawce, pow. Winnicki na Podolu, syn Tadeusza, ziemianina i Zofii Zamoyskiej. Po ukończeniu gimnazjum w…

Barbara Grocholska-Kurkowiak (ur. 1927)

Cudowne lata Barbary Grocholskiej-Kurkowiak autorką artykułu jest Pani Halina Zdebska Barbara Grocholska urodziła się 24 sierpnia 1927 r. w Falentach pod Warszawą, w rodzinie Barbary z Czetwertyńskich Grocholskiej i płk. Adama Remigiusza Grocholskiego (oficera w Wojsku Polskim). Stanowili rodzinę dosyć liczną, gdyż miała dziewięcioro rodzeństwa (Mikołaj, Remigian, Michał, Anna, Ignacy, Franciszek, Włodzimierz, Piotr, Elżbieta). -…

Anna Grocholska (ur. 1931)

Anna Grocholska urodziła się 1 września 1931 r. w Falentach pod Warszawą, jako piąte dziecko Adama Remigiusza Grocholskiego i Barbary z Czetwertyńskich. Po niej w rodzinie Grocholskich przyszło na świat jeszcze czworo dzieci. Ojciec - zawodowy oficer - wsławił się odwagą podczas hitlerowskiej okupacji (m.in. dowodził "Wachlarzem", ranny podczas Powstania Warszawskiego). W wolnych chwilach oddawał…

Ludgard Piotr Grocholski (1884-1954)

Ludgard Piotr Grocholski (Odessa 5/18 XII 1884 – Kraków 9 IV 1954), działacz społeczno-kulturalny na Ukrainie, heraldyk, poeta i publicysta. Urodził się jako syn Ludgarda Bernarda (1840–1908) i Marii Michaliny z Rohozińskich h. Leliwa (1853–1893). Ojciec jego był kolejno właścicielem Woronowicy, utraconej po powstaniu styczniowym 1863 r., a później dziedzicem Błudnik, Pustomyt, Szabelnik, Rybalcza i…