W imionniku Antoniny Grocholskiej

W imionniku Antoniny Grocholskiej Wojewodziny Bracławskiej Imię położyć moje na tym zbiorze modnym I włączyć kilka liter, sądziłaś mię godnym. Dam wyższych, gustu pełnych, za kim będzie zdanie. Temu ta nieśmiertelność za przywilej stanie. Pysznię się więc, lecz oraz muszę się sposobić, Żeby kiedyś podobny szacunek zarobić. Gdybym miał co malować, znajdzie oko blisko Przymiotów…

Telewizyjny alfabet wspomnień Jerzego Gruzy

Telewizyjny alfabet wspomnień Jerzego Gruzy Jestem w delegacji jako reżyser i dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni. Mam w "tym temacie" najwięcej do powiedzenia. Jest z nami również moja była "żona" z Cannes, czyli Wojtek Korzeniowski, ale teraz z zupełnie innego klucza. Powitanie, konferencje, spotkania, omawianie warunków przyjazdu teatru na Florydę. Tymczasem wszystko się sypie ze…

Spotkanie z Adamem Mickiewiczem w Rzymie

Spotkanie z Adamem Mickiewiczem w Rzymie Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adam Mickiewicza (1798 - 1898). Tom I, Warszawa 1898, s. 43 - 44. Wyjątek z dziennika Julii z Grocholskich Henrykowej Rzewuskiej. (pisanego w r. 1866 dla wnuków i przechowywanego przez nich w rękopisie). Opisując pobyt swój z mężem w Rzymie, pisze między…

Sejm „Wielki” – Konfederaci

Sejm "Wielki" 1788 - 1792 - wykaz konfederatów My Rady duchowne i świeckie, i posłowie w obecności Nayiaśnieyszego Krola Jmci Pana Naszego Miłościwego z najwyższą aprobacyą i przewodniczym podpisem nayłaskawszey ręki Jego, zgromadzeni nie innym tchnący duchem, iako tylko gorącego żądania naydokładnieyszego ubezpieczenia i ulepszenia Oyczyzny naszey, bierzemy przed się iedyny sposób, tym celom wydołać…

Rozmowa z profesorem Władysławem Bartoszewskim

"Nie bój się, pomagaj ludziom" Rozmowa Mariana Turskiego z profesorem Władysławem Bartoszewskim, współzałożycielem Żegoty, opublikowana w "Polityce"(nr 47 2002r.) Przed drugą połową 1942 r. nikt - ani Polacy, ani Żydzi - nie zdawał sobie sprawy z tego, że wyrok śmierci na Żydów - znany w literaturze jako Endlösung - już zapadł i że w ogromnym…