Tereszki

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Więcej o majątku w Tereszkach…

Strzyżawka

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Więcej o majątku w Strzyżawce…

Pietniczany

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Więcej o majątku w Pietniczanach…

Kołodno

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Więcej o majątku w Kołodnie…

Hryców

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Więcej o majątku w Hrycowie…

Czerwona

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Więcej o majątku w Czerwonej…

Woronowica

Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Więcej o majątku w Woronowicy…