Zdjęcia rodzinne

Inne zdjęcia

Zdjęcia z Muzeum Narodowego w Poznaniu

Zdjęcia z kolekcji p. Ewy Moes – Hildebrandt, otrzymane dzięki uprzejmości p. Marcina Brzezińskiego

12 Pułk Ułanów Podolskich

Zdjęcia Ołtarza Polowego 12 Pułku Ułanów Podolskich

Najcenniejsza pamiątka po sztandarze pułkowym jaką pozostawili po sobie Ułani Podolscy. Ołtarz trafił do Szczecina i jest obecnie umieszczony w Kościele Garnizonowym. Zdjęcia otrzymano dzięki uprzejmowści Krzysztofa M?cińskiego.

Zdjęcia otrzymane od p. Krzysztofa Kownackiego

Otrzymano dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Kownackiego, potomka Maryna – Kajetana Grocholskiego i Wandy Antoniny z Bohdanowiczów Grocholskiej.

Zdjęcia od p. George Andronikashvili

Zdjęcia otrzymane od p. Danuty Czader z d. Żurek – wnuczki Janiny Paderewskiej z d. Grocholskiej

Z archiwum www.gaso-gostyn.pl (Maciej Gaszek & Mariusz Sobecki)