Izabela Czartoryska 1830 – 1899, Maria Czartoryska z Grocholskich 1833-1928

Dodaj komentarz