Maria z Grocholskich Czartoryska 1833-1928 w stroju ludowym

Dodaj komentarz