Głos Jaśnie Wielmożnego Franciszka Grocholskiego, Miecznika Koronnego, Posła WWodztwa Bracławskiego, na Sesyi Seymowey, Dnia 10 Maja R. 1790 r.