Najmłodszy syn Łukasza (VIII pokolenie) i Doroty z Żelanki jest 1617 dworzaninem Mikołaja z Komorowa Strusia star chmielnickiego pozostającego natenczas w niewoli moskiewskiej i przez jego żoną Zofią z Orzechowa mianowany pełnomocnikiem do sprzedaży dóbr w -?-. W 1626 tenże Struś już halicki, śniatyński, lubecki i chmielnicki star. zostawia mu m. Sidorów z zamkiem i wsie Zielona ??k? i Krzyw? z poddanymi. w 1631 w akt. Trembowelskich Job występuje jako ziemianin woj. podolskiego, mając przywilej na posiadanie królewskiej wsi Pietniczany n/Zbruczem w pow. kamienieckim. W 1634 trzyma zastawem od Bazylego Branickiego wsie Rozyszcze (Rozyska), Iwanowke i Kaczanowke. Rozyska te n/Zbruczem o w. 18 od Skalatu kupił w 1647 Kazimierz Grocholski, minister od Wikt. Rozwadowskiego.

Z dzieci Joba – Jakuba z 2go jego małżeństwa z Eliz. Dzielinska: Alexander, cześnik nurski + ok. 1680 – miał z żony Krystyny z Orchowa Krupskiej cztery córki i bezdzietnego syna Michała. Stefan posiadał dobra Grabowo, Listowce, Nikitynce i in. 1637-1662 [ur.] „przeszedł na wyznanie katolickie”, jako ze dziad jego Łukasz (VIII pok) wstępując w drugi związek małżeński z Dorotą z Żelanki i potomstwo jego z tego małżeństwa byli – jak widać – dysydentami (arianami). Ten Stefan przez niektóre genealogie identyfikowany ze Stefanem, synem Andrzeja (X pok. a bratem Remigiana) ożenionym z Katarzyną- Konstancją Pe?czank?. Mikołaj, o?. z Anna Górska † ster. Krystyna : 1° za Dziszewskim , 2° za Podwysockim. Alexandra, w niewoli tureckiej, wykupiona 1694 przez Trynitarzy. Katarzyna zmarła w panieństwie.