Zdzisław Grocholski - polski komisarz ziemi Podolskiej. Portret**. Na dole jego autograf, 18.ХІ.1910’' (спр. 5, арк. 10***). ok. 1883 r.*

Zdzisław Grocholski – polski komisarz ziemi Podolskiej. Portret**.
Na dole jego autograf, 18.ХІ.1910’’ (спр. 5, арк. 10***). ok. 1883 r.*

Zdzisław Grocholski – polski komisarz ziemi Podolskiej. Portret**.
Na dole jego autograf, 18.ХІ.1910’’ (спр. 5, арк. 10***). ok. 1883 r.*