Pałac Grocholskich w Piatnyczanach, zdjęcie przed 1914 rokiem.**

Pałac Grocholskich w Piatnyczanach, zdjęcie przed 1914 rokiem.**

Pałac Grocholskich w Piatnyczanach, zdjęcie przed 1914 rokiem.**