Gruzja 1916 r. Od lewej do prawej: Adam Remigiusz hr. Grocholski syn Tadeusza, Apolon Tsiskarishvili (zamordowany w 1937 r.), pułkownik hr. Tyszkiewicz, Rostom Meskhishvili.

Dodaj komentarz