Pieczęć Grocholskich, połowa XIX w.

Dodaj komentarz