List do Hrabiny (najprawdopodobniej Wandy z Zamoyskich hr. Grocholskiej, żony Stanisława) od Gebethnera i Wolffa 1899 r.

Dodaj komentarz