Potwierdzenie wpłaty z Biura Technicznego Dr. W. P. Kłobukowskiego dla Zdzisława hr. Grocholskiego (syna Stanisława i Wandy z Zamoyskich, ostatniego dziedzica Pietniczan), 1908 r.

Dodaj komentarz