Pietniczany Rachunek pieniężny za czerwiec 1917 r.

Dodaj komentarz