List od Prezesa Polskiego Komitetu Wykonawczego do Zdzisława hr. Grocholskiego 19 grudnia 1917 r.

Dodaj komentarz