List od Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości do Zdzisława hr. Grocholskiego 13 grudnia 1916 r.

Dodaj komentarz