Pieczęć Zarządu Dóbr w Obodnem z listu do hr. Zdzisława Grocholskiego 1910 r.

Dodaj komentarz