Pieczęć herbowa Zarządu Dóbr w Pietniczanach

Dodaj komentarz