Rysunek Heleny z Grocholskich Brzozowskiej z listu do Zofii z Zamoyskich Grocholskiej (?) Styczeń 1911 r.

Dodaj komentarz