List z Kancelaryi Głównej Dóbr i Interesów Hrabiów Zamoyskich do Zdzisława hr. Grocholskeigo, dotyczący urządzenia studni artezyjskiej w Pietniczanach 1906 r.

Dodaj komentarz