Kościół ten z kamienia ciosowego zbudował ks. Jakub Grocholski i brat jego Andrzej, właściciele dóbr Grocholice w 1460 roku. Kościół ma styl gotycki ze sklepieniem murowanym w prezbiterium a drewnianym w nawie. Na pilastrach narożnych na przodzie Kościoła herby fundatorów Syrokomla. Tablica erekcyjna jest na południowej ścianie nad małą kruchtą. Obie kruchty zbudował ks. Szymon Opelewski w XVIII w.

W podziemiach są krypty w których są trzy trumny – w jednej spoczywają prochy Jakuba Grocholskiego, w drugiej Szymona Opelewskiego, w trzeciej Felicji Reklewskiej – właścicielki Obręcznej i fundatorki Kościoła w Strzyłowicach. Ołtarze romańskie pochodzą z XVIIIw. W dużej kruchcie jest pomnik, tablica Chocimowskiego – a w małej, jego żony, właścicielki Małoszyc, Drzenkowic i Rzuchowa.

Stalle w prezbiterium i chrzcielnica pochodzą z 1777 roku. W 1882 roku, Kościół był spalony i odbudowany za proboszczów Guliną i Nowakowskiego. W 1892 roku, konserwowany był przez bpa. Sotkiewicza. Do Kościoła należał majątek Bogucice (44 mrg.) darowany przez Boguckiego a skasowany przez rząd carski. Proboszczowie mieszkali w Bogucicach; dopiero ks. Gulina postawił w 1887 r. plebanię przy Kościele.

Ze starych pamiątek pozostały:

 • Dokumenty: opis Kościoła, spis inwentarza, księga wizyt dziekańskich, breve Piusa VII;
 • Księgi: teologiczna księga gotycka i ìAlimonia Spiritualis 1743;
 • Bęben staropolski niewiadomego pochodzenia, używany przy uroczystych procesjach.

Dzwonnica jest zbudowana w 1816 roku przez kanclerza Jacka Małachowskiego a dzwony pochodzą z 1924 r. za ks. Grzebalskiego.

SPIS PROBOSZCZY W PARAFII OD JEJ ZAŁOŻENIA

 • 1480 – 1531 Jakób Grocholski, fundator Kościoła,
 • 1531 – 1535 Paweł Krassowski, kan. krakowski,
 • 1535 – 1560 Michał Zaleski, kan. opatowski,
 • 1560 – 1644 Karol N.,
 • 1644 – 1678 Paweł Hercyusz, ów. doktór,
 • 1678 – 1689 Jan Ledóchowski,
 • 1689 – 1689 Jakub Studzieński,
 • 1689 – 1714 Andrzej Budziński,
 • 1714 – 1726 Samuel Szwykowski,
 • 1726 – 1731 Michał Herczyński,
 • 1740 – 1760 Michał Awendyk , kan. krakowski,
 • 1760 – 1761 Marcin Arwaji,
 • 1761 – 1763 Józef Piekarski,
 • 1763 – 1806 Szymon Opelewski, kan. liwski,
 • 1807 – 1820 Szymon Jaklewicz, kan. opatowski,
 • 1820 – 1832 Wincenty Biegański,
 • 1832 – 1848 Jan Plichta (pochowany przy Kościele),
 • 1853 – 1865 Jan Jopowicz,
 • 1866 – 1879 Ludwik Tarłowski,
 • 1880 – 1883 Henryk Mroczkowski,
 • 1883 – ???? Józef Gulina (zbudował plebanię),
 • ???? – ???? Jan Nowakowski,
 • ???? – ???? Bolesław Raczkowski (zbudował studnię przy plebanii),
 • ???? – 1909 Stanisław Wiśniewski (założył nowy cmentarz),
 • 1910 – 1916 N. Kacperski,
 • 1916 – 1920 Roman Cieszkowski – prałat,
 • 1920 – 1922 Stanisław Rudkiewicz,
 • 1922 – 1924 Piotr Bitny,
 • 1924 – 1930 Władysław Grzebalski (zbudował obory plebanii),
 • 1930 – 1936 Józef Borowiec
 • 1937 – 1954 Stanisław Skurski (ogrodził plebanię),
 • 1954 – 1957 Stanisław Orlik,
 • 1957 – ???? Józef Bil.