Dom Grocholskich w sędomirskim województwie starodawny, który wspomina fundus w Grocholicach kościoła onego… Tam jeszcze epitafia z funduszem się zgadzają… Tamże groby ich przed wielkim ołtarzem, na kamieniach herb Syrokomla był roku 1583.

LEGENDA HERBOWA

Wszyscy się zgadzają, że ten herb na Polszcze nabyty i że rycerzowi Syrokomla nazwanemu herbu Abdank nadano krzyż do ojczystego klejnotu, że Prusaka poganina na pojedynkową utarczkę, wyzywającego polskich junaków i lżącego chrześcijańskie imię, pokonał i zwyciężył; jako tedy obrońcy ukrzyżowanego Boga krzyż przydano.

Kasper Niesiecki, Herbarz, VIII, 589

OPISANIE HERBU

Abdank biały zwyc