Sierpień 1968 r. Narysowane przez Różę, Annę, Jana Woźniakowskich i Alberta Łopuskiego.