Pomnik na pamiatkê bitwy pod Raszynem w 1809 roku. Widoczny adiutant Pierwszego Marsza³ka Polski maj. szt. gen. hr. Remigiusz Grocholski.
Raszyn, 1928 r.

Dodaj komentarz