Mandat dla Grocholskiego|Mandat od Starosty lwowskiego, Sieniawskiego dla Grocholskiego, Lwów 1697

Dodaj komentarz