List Grocholskiego Michała do Barbary Sanguszko z Duninów, Jereszki, 07.04.1761

Dodaj komentarz