List Jana Grocholskiego do Hieronima Sanguszki, Hryców, 4.04.1798

Dodaj komentarz